Ресторант

Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД гр. Банкя разполага с 3 зали за хранене с капацитет 120, 120 и 40 места.

Комплексът предлага свободен прием за почивка, рехабилитация и лечение на организирани групи от страната и чужбина. 

Приемат се и пациенти по договор с Националната Здравно-осигурителна каса и по договор с Националният осигурителен институт.