Процедури

Лечебно-профилактични процедури

Секторът по балнео и водолечение разполага с два басейна за подводна лечебна физкултура (ЛФК) и сауна, вани и тангентор.

 

 

Секторът по физиотерапия е оборудван с апаратура за светлинно, електролечение, лечение с луга и кабинет за лазертерапия.

 

 

Кинезитерапия

Процедурите включват групова и индивидуална лечебна гимнастика, подводна гимнастика, частичен и цялостен масаж. Функционира и кабинет за логопедични занимания.

Общият брой на предлаганите процедури надхвърля 100.

В болницата е осигурено 24-часово дежурство на медицински екип.

Във връзка с нарастващата потребност от висококвалифицирана доболнична помощ и разширяване и облекчаване на достъпа до пакета медицински услуги, към болницата е разкрит медицински център със специализирани кабинети.

 

 

Комплексът предлага свободен прием за почивка, рехабилитация и лечение на организирани групи от страната и чужбина. 

 

Приемат се и пациенти по договор с Националната Здравно-осигурителна каса и по договор с Националният осигурителен институт.