ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ