Конферентни зали

Специализирана болница за рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД гр. Банкя разполага с 3 конферентни зали с 230, 50 и 30 места.