Конспект за прием за специализация

{posted_on} 14.07.2020 by Мая Георгиева

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

 

1. Рехабилитация - същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.

2. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат - мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/, електродиагностика, електромиография.

3. Функционална оценка при увреди на централния двигателен неврон. Тестуване на спастични парализи.

4. Средства на кинезитерапията. Принципи и методи на тренировката.

5. Кинезитерапия - активни методи.

6. Нервно-мускулна реедукация. Специализирани кинезитерапевтични методи.

7. Кинезитерапия - пасивни методи.

8. Токове с ниско напрежение и ниска честота. Галванотерапия.

9. Електрофорезотерапия.

10. Терапия с нискочестотни токове с регулируеми параметри.

11. Електротерапия на болката.

12. Терапия със средночестотни токове.

13. Токове с високо напрежение и висока честота. Д’Арсонвелизация.

14. Ултрависокочестотна терапия.

15. Дециметровълнова терапия.

16. Микровълнова /сантиметрова/ терапия.

17. Магнитотерпаия.

18. Ултразвукова терапия.

19. Светлотерапия. Лазертерапия.

20. Аерозолечение

21. Хидротерапия.

22. Видове водолечебни и топлолечебни процедури. Криотерапия.

23. Климатолечение. Основни Български курорти.

24. Морелечение.

25. Балнеолечение. Водещи Български курорти.

26. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - ИБС.

27. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - инфаркт.

28. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - хипертонична болест.

29. Физикална терапия и рехабилитация при неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.

30. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни ставни заболявания.

31. Физикална терапия и рехабилитация при дегенеративни ставни заболявания.

32. Физикална терапия и рехабилитация при някои детски заболявания. Анатомофизиологични особености на детската възраст,имащи значение за физикалната терапия /заболявания на дихателната и двигателната система/.

33. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.

34. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на раменния сплит.

35. Физикална терапия и рехабилитация при мозъчен инсулт и неговите последици.

36. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на периферните нерви.

37. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на гръбначния стълб и гръбначния мозък.

38. Физикална терапия и рехабилитация при полиневрит.

39. Физикална терапия и рехабилитация при дискова болест/дискова херния/

40. Физикална терапия и рехабилитация при неврит на n. facialis.

41. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на опорнодвигателния апарат /контузим, рани, дисторзио, травмени луксации /.

42. Физикална терапия и рехабилитация при фрактури на костите.

43. Физикална терапия и рехабилитация при следтравматични и следимобилизационни контрактури.

44. Физикална терапия и рехабилитация при хирургичните коремни и гръдни заболявания и техните усложнения /инфилтрати, перивисцерити, атонични рани/.

45. Физикална терапия и рехабилитация при алгоневродистрофии /Зудеков синдром, рамо-ръка синдром/.

46. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни гинекологични заболявания.

47. Физикална терапия и рехабилитация при ендокринно-обменни заболявания - захарен диабет и обезитас.

48. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на храносмилателната система - гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хронични колити.

49. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на ушите, носа и гърлото и очни заболявания.