Договор с НЗОК 0 bgn

Договор с НЗОК

В „СБР - Здраве“ ЕАД се приемат за лечение пациенти по клинични пътеки финансирани от НЗОК със следните заболявания:

 1. КП № 258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
 2. КП № 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
 3. КП № 260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
 4. КП № 261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 5. КП № 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
 6. КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система
 7. КП № 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
 8. КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
 9. КП № 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

Необходимите документи за прием са:

 • направление № 7 (от специалист);
 • епикриза от болничен престой
 • етапна епикриза или амбулаторен лист /за по-старо заболяване/ от лекар-специалист за съответното заболяване;
 • решение на ТЕЛК /ако е налично;
 • копие на фактура за платена потребителска такса за същата година

Приети по Клинични пътеки, заплащат за едно лице:

 • потребителска такса за всеки ден болнично лечение - 5.80 лв.  /заплащането на потребителска такса е за не повече от 10 дни за една календарна година; такса не заплащат лица,освободени съгласно Чл. 37, ал.3 от ЗЗО, по утвърден списък/
 • такса застраховка - 0.50 лв.на ден

Документите се подават на адрес: 

Банкя, П.К. 1320
ул. „Г. С. Раковски“ 15,  
e-mail: info@zdravecoop.bg; reception@zdravecoop.bg

На посочените телефони в дните, следващи деня на изпращане на документите, се получава информация за съответствие на документите с изискванията на клиничната пътека:

02/9977231; 0898650337; 0898650339

При одобрение - на същите телефони може да се направи резервация.

Забележка: 

1. По желание - доплащане за настаняване в стая с по-добри битови условия.

2. По желание - доплащане за храна.

3. Доплащане за настаняване в самостоятелна стая - 20 лв. или 30.00 лв. на ден към цената.

4. Цени *Отворете линка 

https://www.coopsbrzdrave.bg/uploads/2022_CeNORAZPIS_Pr1_%20Pr2.pdf

 

                   

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответният месец приемът се преустановява.  

Член-кооператори и притежатели на клиентска карта "КООП" ползват 10% отстъпка от доплащанията по желание                

 

 

Удобства в стаята

 • кабелна телевизия